loading...

OUR BANK ACCOUNTS

To protect both sides and to prevent credit card fraud, XtayPro provides the Escrow service, in which the transaction amount will be kept safely in XtayPro's bank account until the transaction is successfully completed. In case of dispute, XtayPro will look carefully into each case and use this amount to compensate the damages. Currently, this service is provided free-of-charge.


PAYMENT REFERENCE / NỘI DUNG CHUYỂN TIỀN

XtayPro <Transaction ID> <Your user ID> Additional info if needed Example: XtayPro T0235T U1429U

XtayPro <Mã số giao dịch> <Mã số người dùng của bạn> Thông tin tùy ý Ví dụ: XtayPro T0235T U1429U

VIỆT NAM VIETNAM

Nguyễn Trung Hiếu

Số tài khoản: 133634924

VPB - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi Nhánh TPHCM

Số thẻ (chuyển tiền ngay trong 8s): 9704321108616251

ĐỨC GERMANY

Tran Thi Thu Huong

IBAN DE69200411550207002700

BIC COBADEHD055

Comdirect Bank AG

EURO EUROZONE

Tran Thi Thu Huong

IBAN DE69200411550207002700

BIC COBADEHD055

Comdirect Bank AG - Germany

MỸ USA

Bank of America ZIP 93422

325097565783

Account holder: Hieu T Nguyen

or via Zelle: hieunguyen@xtaypro.com

ÚC AUSTRALIA

Le Nguyen Nhat Lam

BSB: 062140

Account number: 11048003

062-140 1104 8003

Commonthwealth bank

NHẬT JAPAN

(Coming soon - Đang cập nhật)

YOU SHOULD KNOW / BẠN NÊN BIẾT

When you want to make sure that nothing will go wrong with your transaction:

  • Both sides agree on the amount that each will transfer into our bank account(s). You can choose any of the accounts given above that is the most convenient for you. You will have to bear the transfer fee imposed by your bank (if any).
  • After receiving from each user, we will notify both parties in your transaction details.
  • When the transaction is completed without dispute, XtayPro will transfer back to you with no charges at all. XtayPro will bear this transfer fee.
  • In case of fraud or cheating, we will look carefully into each case and use this deposit to reimburse the victim!

Khi bạn muốn chắc chắn rằng giao dịch của bạn sẽ hoàn thành tốt đẹp:

  • Hai bên thỏa thuận với nhau số tiền mà mỗi bên sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Mỗi bên có thể chọn một trong những ngân hàng chúng tôi đã nêu ở trên để tiện việc chuyển tiền và tránh mất phí cao. Mỗi bên tự chịu các khoản phí mà ngân hàng của họ quy định (nếu có).
  • Sau khi nhận, chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể đến cả hai bên thông qua chi tiết giao dịch.
  • Sau khi giao dịch thành công tốt đẹp, XtayPro sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền này cho mỗi người mà không lấy bất cứ một khoản phí nào. Chi phí chuyển trả lại cho các bạn sẽ do XtayPro tự chịu.
  • Khi có lừa đảo hay gian lận, chúng tôi sẽ xử lý rất kỹ từng trường hợp và dùng số tiền này để đền bù cho người bị hại.

Come XTAY with us!

apple android
webapp