loading...

HƯỚNG DẪN

Khi bạn nhập cảnh vào một quốc gia và mang hàng hóa vượt quá số lượng và giá trị miễn thuế theo quy định, bạn phải trả thuế hải quan (thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt) cho những món đó. Số lượng và giá trị miễn thuế thay đổi khác nhau tùy theo xuất xứ của món hàng và số tiền thuế bạn phải trả tùy thuộc vào loại hàng hóa cũng như quốc gia mà bạn đến.


Khi bạn đến một quốc gia và đang mang theo các sản phẩm có thể phải chịu thuế (cũng như các quy định khác của địa phương), hải quan sẽ cần xác định giá trị của sản phẩm. Đây là lý do tại sao bạn cần giữ lại phiếu bán hàng, và xuất trình nó khi bạn khai báo hàng hóa. Trách nhiệm của bạn khi đi mua dùm, xách hộ là phải trả thuế và các loại phí kèm theo. XtayPro khuyên bạn nên tự bản thân tìm hiểu và thông báo cho các người dung khác về luật pháp, quy định của quốc gia bạn đang đến, tính toán tất cả các loại thuế và phí sẽ phải chịu trước hoặc trong khi đàm pháncộng số tiền này vào tổng giá trị giao dịch đã thỏa thuận. Một điều quan trọng nữa mà bạn cần chú ý là các mặt hàng cá nhân và hàng hóa mà bạn đang mang cho người khác đều được tính vào số lượng giới hạn được miễn thuế khi nhập cảnh.


Dưới đây là tổng quan quy định hải quan chính thức cho các quốc gia phổ biến nhất:Hãy chung XTAY cùng chúng tôi!

apple android
webapp